Rejestracja na lektoraty

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2014 godz. 21:00 – 23.02.2014 godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

 1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2013L-JO-Z
 2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).
 3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty

  Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

 4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10 stycznia do 22 lutego 2014 pod adresem: http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/url/view.php?id=22297

  Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

  Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

 5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.
 6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
 7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.