Lektoraty – studia zaoczne Logistyka Mediów

Szkoła Języków Obcych UW przypomina o konieczności dokonania samodzielnej rejestracji na lektoraty.

Zgodnie z wymaganiami programu kształcenia (I stopień studiów) student do końca 4 semestru ma obowiązek:

  • zaliczyć (na ocenę) 180 godzin języka obcego – obecny I rok,
  • zaliczyć (na ocenę) 120 godzin języka obcego – obecny II i III rok,
  • przystąpić i zdać egzamin z języka, uzyskując certyfikat na poziomie B2,
  • wykorzystać obowiązkowo (I, II, III rok) dodatkowe 60 godzin z języka obcego (w ramach przyznanych żetonów) – fakultatywnie – język i poziom dowolny.

Obowiązkowa całkowita liczba godzin lektoratu wynosi
I rok – 240
II i III rok – 180

W USOSIE  II i III rok ma przyznane 240 żetonów z nadwyżką  (limit do wykorzystania jest 180)
Uwaga! Lektoraty dla studentów studiów zaocznych wszystkich kierunków w ID, odbywające się w piątki, będą prowadzone w godz.: 16.45-19.00 oraz 19.15-21.30.

Instrukcja dotycząca lektoratów

II rok studiów stacjonarnych: Wyjaśnienie dotyczące lektoratów

Zgodnie z wymaganiami programu kształcenia (I stopień studiów) student do końca 4 semestru ma obowiązek:

  • zaliczyć (na ocenę) 180 godzin języka obcego,
  • przystąpić i zdać egzamin z języka, uzyskując certyfikat na poziomie B2,
  • wykorzystać dodatkowe 60 godzin z języka obcego (w ramach przyznanych żetonów) – język i poziom dowolny.

Obowiązkowa całkowita liczba godzin lektoratu wynosi 240.