II rok studiów stacjonarnych: Wyjaśnienie dotyczące lektoratów

Zgodnie z wymaganiami programu kształcenia (I stopień studiów) student do końca 4 semestru ma obowiązek:

  • zaliczyć (na ocenę) 180 godzin języka obcego,
  • przystąpić i zdać egzamin z języka, uzyskując certyfikat na poziomie B2,
  • wykorzystać dodatkowe 60 godzin z języka obcego (w ramach przyznanych żetonów) – język i poziom dowolny.

Obowiązkowa całkowita liczba godzin lektoratu wynosi 240.